1394 Tully Road Suite 208, San Jose, CA 95122

ĐẠI DIỆN HỮU HIỆU

Không chỉ là một nghĩa vụ trong đạo đức nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm tinh thần để chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự đại diện hữu hiệu nhất trong tất cả mọi vấn đề pháp lý. Trường hợp của quý vị sẽ được giải quyết với chi tiết tối đa và hoàn toàn bảo mật. Những câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời một cách đầy đủ trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những câu trả lời chi tiết cùng với sự đánh giá khách quan về vấn đề pháp lý của quý vị trong lần tham khảo miễn phí đầu tiên và trong suốt quá trình đại diện. Văn phòng Luật sư Jeremy Lê sẽ cống hiến và có trách nhiệm cống hiến sự đại diện hữu hiệu đến từng khách hàng. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi.

LỆ PHÍ HỢP LÝ

Chiến lược cạnh tranh của chúng tôi là tạo ra nhiều khách hàng thoả mãn nhất với giá cả phải chăng. Chúng tôi sẽ hoàn thành chiến lược này bằng cách kiểm soát lệ phí của chúng tôi với sự nhất quán, để cho khách hàng của chúng tôi có thể an tâm là lệ phí của chúng tôi là hợp lý và vừa phải. Lệ phí sẽ tuỳ thuộc vào các loại hợp đồng lệ phí và cách đại diện pháp lý như lệ phí không thay đổi, tuỳ thuộc, theo giờ, hoặc trả trước. Dù là lệ phí loại nào, tiêu chuẩn trong đạo đức nghề nghiệp là "hợp lý." Đối với chúng tôi, lệ phí cũng nên "vừa phải” vì "hợp lý” không nhất thiết là "vừa phải." Văn phòng Luật Sư Jeremy Lê cũng đồng thời cung cấp dịch vụ miễn phí đối với những trường hợp đặc biệt hay bất cứ lúc nào chúng tôi có thể.

SỰ THOẢ MÃN HỢP PHÁP

Là một khách hàng, quý vị có quyền nhận được sự thoả mãn toàn diện từ sự đại diện pháp lý của luật sư của quý vị. Sự thoả mãn của quý vị là hợp pháp và sự thiếu thoả mãn là điều có thể đem ra kiện tụng. Thắng hay thua, quý vị phải được hài lòng là luật sư của quý vị đã làm tròn trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Vì phương châm của chúng tôi là tạo ra thật nhiều khách hàng thoả mãn, nên chúng tôi hiểu nên phải làm gì để hoàn thành những mong muốn và sự kỳ vọng của tất cả quý vị. Văn phòng Luật Sư Jeremy Lê xin hứa sẽ cung cấp sự thoả mãn đến mỗi khách hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo đãm là sự thành công của chúng tôi được dựa vào sự hài lòng của quý vị.

VỀ CHÚNG TÔI

Văn phòng Luật Sư Jeremy Lê xin hứa sẽ cung cấp cho quý vị sự đại diện hữu hiệu và đặc biệt với một lệ phí thật phải chăng. Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm Luật Di Trú, Hoạch Định Di Sản, Luật Thương Mại, và Luật Gia Đình. Chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí. Xin vui lòng gọi lấy hẹn để được tham khảo miễn phí.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi thật sự tin tưởng là sự thoả mãn của quý vị chính là thước đo cho sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng đạt được những kết quả tốt đẹp nhất cho quý vị và bảo đảm sự hài lòng của quý vị. Nhân viên của chúng tôi là những người chuyên môn đã được huấn luyện kỹ càng với một ưu tiên hàng đầu là bảo đảm những câu hỏi và thắc mắc của quý vị sẽ được trả lời thoả đáng và đầy đủ.

LỜI HỨA CỦA CHÚNG TÔI

Mướn một luật sư rất tốn kém và hầu hết chúng ta không đủ khả năng làm điều này. Chúng tôi hiểu và xin hứa sẽ làm giảm gánh nặng cho quý vị bằng cách nhận thù lao phải chăng mà không làm ảnh hưởng đến sự kỳ vọng của quý vị trong việc đại diện pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận đại diện dựa theo lệ phí tuỳ thuộc, có nghĩa là quý vị chỉ trả lệ phí khi thắng kiện.